ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze versie van de Algemene leveringsvoorwaarden is per 16 november 2023 van kracht.

Voor deze datum was versie 201904 van kracht. Deze is hier na te lezen

 

For the English version of the terms & conditions, click here